Met deze calculator kun je eenvoudig het rekenkundig gemiddelde berekenen door de som van een groep getallen of cijfers op te tellen en deze vervolgens te delen door het totale aantal getallen die in deze groep zitten.

Hoe bereken je het gemiddelde cijfer? Een voorbeeld som: Tel de getallen 1, 2, 3, 4 en 5 op (=15). Deel deze door het totaal aantal getallen (=5). De uitkomst is 15 delen door 5 is 3 (15:5=3).

Nog een voorbeeld: Jan heeft 8 knikkers, Klaas heeft er 6, Piet 5, Henk 4 en Hans heeft 2 knikkers. Hoeveel knikkers hebben ze nu gemiddeld.
Om het gemiddelde te berekenen moet je eerst alle knikkers optellen. 8 + 6 + 5 + 4 + 2 = 25 knikkers in totaal.
De kinderen zijn met z’n vijven. Verdeel nu deze 25 knikkers over deze vijf kinderen. 25 knikkers delen door 5 = gemiddeld 5 knikkers per kind (25:5=5).

Calculator:

Rekenkundig gemiddelde
Decimalen:
Getallen: gescheiden door komma's.
 
Aantal getallen:
Gemiddelde:

Rekenmachine

Privacy/Disclaimer