% van

Om procenten te berekenen bereken je eerst wat 1% is. Dit doe je door het getal te delen door 100. Daarna vermenigvuldig je het getal weer met een percentage- bedrag van één tot honderd. Je kan procenten ook gebruiken om een verhouding aan te geven. Voorbeeld: als je spreekt over 'de helft - 1/2 deel' dan kun je dus ook zeggen 50%, of als je spreekt over 'een kwart - 1/4 deel' dan kun je dus ook zeggen 25%. 1% is één honderdste van een deel.

Privacy/Disclaimer