Temperaturen

Met deze calculator/tabel kan de temperatuur heen en terug omgerekend worden van graden Celsius Fahrenheit en Kelvin. In het grootste deel van de wereld wordt vooral de temperatuurschaal Celsius gebruikt behalve in Engelstalige landen want daar gebruikt men vaak Fahrenheit. Kelvin is een temperatuurschaal die gebruikt wordt in de wetenschap.

Celsius oC
Fahrenheit oF
Kelvin K

 Thermometer

Privacy/Disclaimer